[KN/Trans] Nhật ký lịch trình Minh Hải – Mục Lục

Tác giả: Thần Minh Tiên Bối;

Editor: Hạ Hy;

Rating: không giới hạn;

Độ dài: 3 chương;

Thể loại: nhật ký hành trình;

Sơ lược: Roy đệ đệ dẫn đội ngũ bao ăn bao chơi và kể về câu chuyện tình yêu của mình.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ,

LÀM ƠN KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

Read More »