[KN/Trans] Phúc Vũ – Chương 20

Read More »

Advertisements

[KN/Trans-vid] Phúc Vũ – Trải qua năm tháng dần chững chạc

  • Nguyên tác: Ngũ Nguyệt Thiên (Mãn Nguyện);
  • Biên tập: Hoan Kỳ Dị;
  • Soạn lời: Tiêm Tháp Tú Lâm;
  • Trình bày: Vương Tự Thập Tam Sát;
  • Giọng Vương Tuấn Khải: Thập Phần Cơ Tinh;
  • Giọng Vương Nguyên: Đô Đô của Roy;
  • Lời Dịch: Hậu Duệ Của Mây – Beta: Hạ Hy;
  • Subber: Diệu Linnh (Với sự giúp đỡ encode từ bé Ngoen xinh đẹp).

Read More »